Capacitors / Кондензатори

 

 

 

 

   

 

 
ШАНДОР ООД (Пловдив, България) се явява официален представител на ZEZ SILKO s.r.o. и има правото на дистрибуция на всички видове производствено-търговски асортименти ZEZ SILKO, s.r.o. на територията на Република България.
SHANDOR LTD. (Plovdiv, Bulgaria) appears to be an official partner of ZEZ SILKO s.r.o. and have the right of distribution of all types of production-commercial assortments ZEZ SILKO, s.r.o. on the territory of Republic of Bulgaria.

 

 

 

 

 

Furnace Capacitors

Кондезатори за Пещи

 

 

Capacitors ЭЭВК-0,8-10

Кондензатори ЭЭВК-0,8-10

 

 

Capacitors TGL68-111

F2000 15 kV

 

KGK / КГК-1,5К

KGK / КГК-1,5К

KGK / КГК-1,5А

KGK / КГК-1,5A

TGK / ТГК-1A

TGK / ТГК-1A

TGK / ТГК-2,5A

TGK / ТГК-2,5A

К15У-2б 3300пФ
К15У-2 1500пФ
ТГК-1КУ3 8кВ ТГК-2,5КУ3 4кВ