Експорт и Импорт на силови тиристори, диоди,  кондензатори и генераторни лампи за индукционни пещи в леярно, галванично, термообработващо, ковачно пресовите производства, тролейбуси, ветрогенератори, УЗП и друго.
    Фирмата се намира в град Пловдив и доставя тиристори и кондензатори за леярни заводи в България, Сърбия, Словения, Хърватска, Черногора, Турция, Румъния, Унгария, Косово и Гърция.
    Доставя по Ваша поръчка кондензаторни батерии, които не съдържат полихлорирани бифенили. (ПХБ).
ШАНДОР ООД (Пловдив, България) се явява официален партньор на ZEZ SILKO s.r.o. -
Кондензатори за компенсация на реактивна мощност
    Произвеждаме и продаваме Инфрачервени Отоплители "КАРТИНА".
Инфрачервен Килим "КИЛИМЧЕ"
Delivery and sale of power thyristors, diodes,  capacitors and Electron tubes  for induction furnaces used in foundries, galvanics, heat treatment, forge manufacture, trolley buses, wind generators and another.
    The firm is situated on the city of Plovdiv, Bulgaria and supplys thyristors and capacitors for foundry factories in Bulgaria, Serbia, Slovenia, Croatia, Montenegro, Turkey, Romania, Hungary, Kosovo and Greece.
    The firm provides delivery capacitors which do not contain Polychlorinated Bifenili - PCB.
SHANDOR LTD. (Plovdiv, Bulgaria) appears to be an official partner of ZEZ SILKO s.r.o.
     We make Infrared Heaters "Picture"
Infrared Carpet "RUG"
 
Генераторни лампи (ТРИОД) от 2,5kW до 15kW  за за Високочестотни Генератори
   
  Инфрачервени
Отоплители
"КАРТИНА"

Инфрачервен Килим "КИЛИМЧЕ"

ШАНДОР ООД се явява официален представител на ZEZ SILKO s.r.o. за България на компенсационни кондензатори, кондензаторни батерии, контактори, регулатори и друг производствено-търговски асортимент на ZEZ SILKO s.r.o.

The firm provides delivery capacitors which do not contain Polychlorinated Bifenili - PCB/PCT.

Имаме налични кондензатори без ПХБ от: 0.5kHz; 1kHz; 2.5kHz; 10kHz

 

Phone/Fax : + 359 32 644878                       GSM : +359 898 528828

E-mail : alex_lysenko2000@mail.ru

GREAT WALL           

 ElectronTubes / Генераторна лампа / Генераторная лампа / الصمام الثلاثي - الإلكترون أنبوب