Експорт и Импорт на силови тиристори, диоди, кондензатори и генераторни лампи за индукционни пещи в леярно, галванично, термообработващо, ковачно пресовите производства, тролейбуси, ветрогенератори, УЗП и друго.

    Фирмата се намира в град Пловдив и доставя тиристори и кондензатори за леярни заводи в България, Сърбия, Словения, Хърватска, Черногора, Турция, Румъния, Унгария, Косово и Гърция.

   Части за Компенсиране на реактивна мощност.

  1. Кондензаторни батерии ZEZ SILKO за компенсиране на реактивна енергия, от 1 до 60 кВАр - до 800 Волт. И от 25 до 1000 кВАр - до 24000 Волт.

  2. Регулатори на реактивна мощност и Мрежови Анализатори KMB Systems. 

  3. Контактори за капацитивни товари RADE KONCAR и BENEDICT

Delivery and sale of power thyristors, diodes, capacitors and Electron tubes for induction furnaces used in foundries, galvanics, heat treatment, forge manufacture, trolley buses, wind generators and another.
    The firm is situated on the city of Plovdiv, Bulgaria and supplys thyristors and capacitors for foundry factories in Bulgaria, Serbia, Slovenia, Croatia, Montenegro, Turkey, Romania, Hungary, Kosovo and Greece.
    The firm provides delivery capacitors which do not contain Polychlorinated Bifenili - PCB. Reactive Power Compensation Components.
   SHANDOR LTD. (Plovdiv, Bulgaria) appears to be an official factory representative in Bulgaria of ZEZ SILKO s.r.o.
Генераторни лампи (ТРИОД) от 2,5kW до 15kW  за за Високочестотни Генератори
Контактор за Кондензатори BENEDIKT & JAGER  BENEDIKT & JAGER  
Контактори за Кондензатори BENEDICT/BENEDIKT & JAGER
Capacitor Switching Contactors BENEDICT/BENEDIKT & JAGER
Топло Килимче за Вашите Крака
ШАНДОР ООД се явява официален представител на ZEZ SILKO s.r.o. за България на компенсационни кондензатори, кондензаторни батерии, контактори, регулатори и друг производствено-търговски асортимент на ZEZ SILKO s.r.o.
Фирмата ще ви достави кондензатори, които не съдържат полихлорирани бифенили - PCB/PCT
Имаме кондензатори без ПХБ от: 0.5kHz; 1kHz; 2.5kHz; 10kHz

Phone/Fax : + 359 32 644878    GSM : +359 898 528828

E-mail :  shandor(at)gbg.bg   / alex_lysenko2000(at)mail.ru

 Кондензатори       

 ElectronTubes / Генераторна лампа / Генераторная лампа / الصمام الثلاثي - الإلكترون أنبوب